THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Sztuka nadal ma sens - Paweł Kowalewski

WYWIAD

Czy w dzisiejszych czasach sztuka ma jeszcze coś ważnego do powiedzenia swoim odbiorcom? Czy nie staje się coraz bardziej hermetyczna i nieczytelna? – Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które dotyczy nie tylko Polski, ale całego świata – totalnego niezrozumienia sztuki, mówi malarz i performer Paweł Kowalewski w rozmowie z Grzegorzem Rowickim.  

 

Sztuka współczesna zdradziła swoich odbiorców, zamknęła się w hermetycznym świecie zrozumiałym tylko dla wtajemniczonych.

Nie zdradziła, tylko stała się arogancka i obraziła się na publiczność. Zaczęła żyć swoim życiem. Sztuka nie istnieje już w czystej formie, to nie jest już tylko obraz malarski. To są również instalacje, performansy, które stały się bardzo niszowe; nikt nie próbuje nawet tego popularyzować, wyjaśniać ludziom ich przesłania. Uważa się, że te światy mogą sobie alternatywnie żyć. Stąd zjawisko, jakie się obserwuje na świecie, bo dotyczy nie tylko Polski – totalnego niezrozumienia sztuki. Ludzie zawsze mieli trudności ze zrozumieniem tego, co było nowatorskie, łamiące konwencję. 

Świat się zmienił i sztuka zaczęła iść w takim kierunku, który już nie odzwierciedla rzeczywistości bezpośrednio. Dzisiaj można ludziom sprzedać kawałek pomazanej, bezwartościowej kartki, twierdząc, że to jest sztuka, ale można też obśmiać

kawałek pomazanej kartki, który jest wartościowy. 

 

A może po prostu sztuka coraz bardziej traci punkt odniesienia? Przyniosłem na nasze spotkanie jabłko, które jest odwiecznym symbolem grzechu pierworodnego. Pierwotnie tematem ekspresji artystycznej była właśnie religia lub bunt przeciwko sacrum. Teraz nie ma się przeciwko komu czy czemu buntować. W zasadzie grunt, na którym egzystuje sztuka, ma obecnie charakter czysto formistyczny, dekoracyjny.

Nie zgadzam się z tym. Uważam, że pierwotnie, o czym kompletnie zapominamy, sztuki plastyczne miały ścisły związek z naukami ścisłymi. Leonardo da Vinci był naukowcem. Dla niego najważniejsze było poznawanie świata; biorąc pędzel do ręki, badał rzeczywistość. Ówcześni malarze to byli badacze rzeczywistości, najmądrzejsi ludzie. Dzisiaj widzimy w obrazach renesansowych tylko i wyłącznie dekorację, piękne figury i szaty, wydaje nam się to takie proste i oczywiste. Szacunek, którym otaczano wówczas malarzy, polegał m.in. na tym, że doceniano ich wiedzę. My strywializowaliśmy sztukę, sprowadziliśmy ją do ornamentyki, dekoracji. Natomiast ta prawdziwa sztuka zawsze była o poznawaniu świata i to się nie zmieniło do dzisiaj. Sztuka współczesna nie tylko eksploruje świat zewnętrzny, ale przechodzi coraz częściej w głąb świata, który istnieje w nas, i może dlatego jest taka trudna w odbiorze

Trendy
GRUDZIEŃ 2020 Helmut NEWTON - wciąż inspiruje... i wiele innych ciekawych tematów w nowym 86 wydaniu TRENDY art of living!