THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Jutro nie umiera nigdy - Lejb Fogelman

WYWIAD

System światowy nigdy nie upada całkowicie. Kiedy się zestarzeje, wchodzi w fazę fundamentalnego kryzysu, w trakcie którego rodzi się nowy system. Taki historyczny kryzys właśnie przechodzimy. O problemach współczesności, wyczerpywaniu się starego porządku i drogach wyjścia z chaosu rozmawiamy z Lejbem Fogelmanem, amerykańskim prawnikiem i historykiem filozofii politycznej,  szefem kancelarii Dewey & LeBoeuf.

Obserwujemy rosnącą falę niepokoju spowodowanego skutkami kryzysu. To, co się dzieje chociażby w Grecji, pokazuje, żejesteśmy w momencie przełomowym dla Europy i świata.

Rynek zawsze był i będzie nieprzewidywalny, ale nigdy do tego stopnia. Istniały spory o to, dokąd zmierzamy, ale dominowała wiara, że przyszłość  można chociażby w grubych zarysach określić. Teraz znikła. Znikła, ponieważ wszystkie teorie, które dominowały myśl ekonomiczną ostatnich dziesięcioleci, legły w gruzach. Chodzi mi o teorie racjonalnych oczekiwań i samoregulującego się rynku,  które w istocie swojej były  swoistą i normatywną wersją gospodarki planowanej, ponieważ zakładały, że wiedza graczy na rynku może być doskonała dla celów modeli ekonometrycznych, a te z kolei były traktowane jako zwierciadło przyszłości. Znikła pewność, że rozumiemy nasz świat, a nowa wizja, która dawałaby nam

poczucie bezpieczeństwa, jeszcze się nie wyłoniła.  To wywołuje społeczne histerie, wybuchające coraz częściej i mocniej w różnych miejscach świata, tak jak dzisiaj w Grecji. Niezadowolenie Greków rośnie, ponieważ zaczynają rozumieć, że  materialny poziom ich życia może się dramatycznie obniżyć, i to na długie lata. Podczas gwałtownych demonstracji w stolicy Grecji w pożarze banku zginęły trzy osoby. Tłum podpala budynek i patrzy obojętnie, jak ludzie wyskakują z okien. Nikt nawet nie pomyśli, że trzeba ich ratować. Nie można tego nazwać inaczej niż totalnym zdziczeniem. Kiedy państwo opiekuńcze, czy też w tym przypadku nadopiekuńcze,  gwałtownie słabnie, obywatele zaczynają zachowywać się neurotycznie i nieracjonalnie.

Świat nie potrafi sobie wyobrazić jutra, więc histeryzuje.

Można się obawiać czy Europa – ale nie tylko, bo w dalszej perspektywie  nasza cywilizacja –  jest na tyle zdrowym organizmem, który potrafi przetrwać głęboki i długotrwały kryzys. Kiedy tracą znaczenie pewne punkty odniesienia, takie jak waluta, emerytury i tak dalej, zaczyna się chaos, z którego może wynikać anarchia albo i gorzej, ponieważ  nostalgia za porządkiem może doprowadzać  nawet do wyłaniania się systemów autorytarnych, w których spanikowani obywatele zrzekają się wolności na rzecz rzekomej przewidywalności

Trendy
GRUDZIEŃ 2020 Helmut NEWTON - wciąż inspiruje... i wiele innych ciekawych tematów w nowym 86 wydaniu TRENDY art of living!