zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość, zapach, pożądanie, piękno

FOCUS

TRENDY FOCUS – opisujemy w analityczny sposób państwa i społeczeństwa w aspekcie kultury i historii oraz prezentujemy ważne TRENDY społeczne oraz prześwietlamy światowych EKSCENTRYKÓW

  • O tym, że żarty się skończyły, świadczy nadanie wyrażeniu fake news rangi wyrazu roku przez uczonych z Collins Dictionary. Fałszywe wiadomości na nowo definiują naszą rzeczywistość. Pytanie: czy już na zawsze? 


TRENDY FOCUS – opisujemy w analityczny sposób państwa i społeczeństwa w aspekcie kultury i historii oraz prezentujemy ważne TRENDY społeczne oraz prześwietlamy światowych EKSCENTRYKÓW