zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość, zapach, pożądanie, piękno

FOCUS

TRENDY FOCUS – opisujemy w analityczny sposób państwa i społeczeństwa w aspekcie kultury i historii oraz prezentujemy ważne TRENDY społeczne oraz prześwietlamy światowych EKSCENTRYKÓW

  • Załóżmy taką sytuację: musicie napisać tekst. Goni was czas i powinniście całą uwagę i energię poświęcić na tę właśnie czynność. Siadacie do komputera, ale tuż obok kładziecie swój smartfon. 


  • Sposób odczuwania emocji staje się coraz bardziej złożony i skomplikowany, a skoncentrowanie na nich oraz na uczuciach innych osób rośnie na liście priorytetów. 


TRENDY FOCUS – opisujemy w analityczny sposób państwa i społeczeństwa w aspekcie kultury i historii oraz prezentujemy ważne TRENDY społeczne oraz prześwietlamy światowych EKSCENTRYKÓW