zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość, zapach, pożądanie, piękno

EKSCENTRYCY

  • Obsesyjnie myśli o śmierci, a jej emanację, czy wręcz oddech, można poczuć w każdej jego pracy. Damien Hirst to także (a może przede wszystkim?) maszynka do robienia pieniędzy. Dużych pieniędzy 


  • Kino Larsa von Triera obrazuje jego wszystkie strachy i demony: 
    lęk przed przemijaniem, potęgę seksualności, która nas zatraca, poczucie winy z powodu bycia osobą w niewłaściwym miejscu i czasie