zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość, zapach, pożądanie, piękno

EKSCENTRYCY

  • Muzyka Björk wymyka się schematycznemu podziałowi na gatunki. Dużo w niej eksperymentowania, tak jakby artystka wciąż na nowo definiowała nie tylko tworzone przez siebie dźwięki, ale także, a być może przede wszystkim, to, kim jest