THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Brytyjczyk, ale nie Europejczyk

OPINIE

40 proc. społeczeństwa uważa się za Brytyjczyków ale nie Europejczyków i będzie głosować za opuszczeniem Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonego przez YouGov latem tego roku referendum są szokujące i wygląda na to, że liczba eurosceptyków może powiększyć się do czasów rozpisania referendum w 2017 roku, kiedy losy dalszego członkostwa UK w grupie państw unijnych zostaną ostatecznie przesądzone. Do państw, które odczuwają najsilniejszą więź z Unią, zaliczono Niemcy, Maltę i Luksemburg. W kontraście z tymi państwami Brytyjczycy wyraźnie nie czują więzi z Europą i systemami unijnymi. Socjologowie wskazują, że istnieje silna korelacja między chęcią Brytyjczyków do pozostania lub wyjścia z Unii, a ich wiekiem. Ci do 25-go roku życia chcą pozostać, a ci powyżej 60-go roku życia chcą, by Wielka Brytania zrzekła się członkowstwa w Unii. Starsza część społeczeństwa jest też grupą która pójdzie do urn i zagłosuje. Klasa średnia jest za pozostaniem, klasa robotnicza za odejściem. Prezes Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa Lord Neuberger przedstawił ciekawą hipotezę co do korzeni brytyjskiej niechęci

do Unii. Twierdzi iż Wielka Brytania jako jedyny kraj europejski nie doświadczyła wrogiej okupacji przez ostatnie 950 lat, co jest powodem głęboko zakorzenionej dumy narodowej oraz poczucia niezależności. W porównaniu z obywatelami innych krajów członkowskich i z racji na wielowiekową suwerenność, Brytyjczycy reagują negatywnie na fakt, że Unia „dyktuje” im co wolno, a czego nie wolno i że jako naród muszą się do pewnych reguł dostosować. Tak więc perspektywa utraty choć najmniejszej części „suwerenności” narodowej postrzegana jest jako zagrożenie. Fakt, iż decyzja Europejskiego Trybunału w Strasburgu może np. unieważnić decyzje parlamentu narodowego, poczytywany jest przez Anglików i Brytyjczyków jak coś w rodzaju obelgi. Angela Merkel zapoznała się z wynikami referendum i zrobi wszystko, by zatrzymać Wielką Brytanię w Unii. Entuzjazm pani kanclerz podziela prezydent Chin, Xi Jinping, który w trakcie ostatniej wizyty w UK oświadczył, że interesują go stosunki polityczne i ekonomiczne z silną Unią, której Wielka Brytania powinna pozostać nieodłączną częścią.

Trendy
GRUDZIEŃ 2020 Helmut NEWTON - wciąż inspiruje... i wiele innych ciekawych tematów w nowym 86 wydaniu TRENDY art of living!