THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Katarzyna Swinarska: Miłość jak śmierć naga

ART

Projekty Katarzyny Swinarskiej wnikliwie badają temat miłości. Artystka tworzy subtelne serie obrazów, które przenoszą w sferę uczuć i pragnień. To płótna pochłonięte przez naturę.

Tytuł najnowszej wystawy Katarzyny Swinarskiej „Miłość jak śmierć naga” odwołuje się do koncepcji miłości ubogiej Emmanuela Levinasa oraz do tekstu „Szczeliny istnienia” filozofki Jolanty Brach-Czainy, w którym autorka opisuje doświadczenie miłości jako jedyne, obok śmierci, które pozwala sięgnąć do „głębszych warstw bytu”. Zgodnie z tą teorią, a zarazem wbrew współczesnym trendom kulturowym, miłość erotyczna urasta do rangi najważniejszego filozoficznego eksperymentu umożliwiającego człowiekowi poznanie istoty egzystencji. Światopogląd wynoszący na piedestał przyrodę, miłość i śmierć bliski był romantykom. Dlatego na wystawie „Miłość jak śmierć naga” w Galerii Nizio obrazy ukazujące zmysłowe roślinno-zwierzęce kształty przenoszą widza w rzeczywistość romantyczną, w której kochankowie nie cofną się przed miłością nawet jeśli towarzyszy jej siostra śmierć. Charakterystyczne dla twórczości Swinarskiej motywy kwiatów stają się niemal abstrakcyjne. Kwiat – już w starożytności symbolizujący śmierć – staje się tu pretekstem do poszukiwania urody życia w materii przyrody.

7 sierpnia w Galerii Nizo w Warszawie odbędzie się wernisaż

wystawy, obejmujący performance muzyczny artystki z udziałem gitarzysty Michała Wojtyły aka Micky Free, na który złoży się melorecytacja tekstu stworzonego na podstawie fragmentów książki Jolanty Brach-Czainy „Szczeliny istnienia”, dotyczącego miłości jako doświadczenia pozwalającego, podobnie jak śmieć, dotknąć substancji istnienia. Poprzez kostiumy, charakter tekstu i muzyki będzie nawiązywał do estetyki epoki romantyzmu.

Oprócz tego w Centrum Praskim Koneser w WuWu Vodka Bar do 30 września oglądać można wystawę pt. „Serce”. Składa się na nią cykl obiektów na pleksiglasie „Heart”, który artystka wykonała poszukując odpowiedzi na pytanie, jak stworzyć obraz, który podobnie jak ciało nie jest odcięty od otoczenia, ale łączy się z nim.

 atarzyna Swinarska – artystka wizualna, zajmuje się malarstwem i wideo, często o charakterze performensu dokamerowego; tworzy instalacje multimedialne, kuratoruje wystawy. Większość jej prac dotyczy tożsamości kobiety. Pracami, które wzbudziły największe kontrowersje były prace wideo poświęcone innym artystkom i artystom, takie jak: „Trzy portrety: Nieznalska, Baumgart, Ołowska”, „Dygresyjna tożsamość”, „My – wspólny organizm”. Swinarska zawsze utożsamia się z przedmiotem zainteresowania i z takiej właśnie uwewnętrznionej, aczkolwiek nie pozbawionej autoironii, perspektywy tworzy portrety postaci

Archiwum art
Tobias Rehberger

Tobias Rehberger

Trendy
GRUDZIEŃ 2020 Helmut NEWTON - wciąż inspiruje... i wiele innych ciekawych tematów w nowym 86 wydaniu TRENDY art of living!