THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Flamingi tworzą więzi społeczne

FOCUS

W końcu w wyniku eksperymentu potwierdzono to, co podejrzewano od dawna – flamingi tworzą bardzo skomplikowane relacje społeczne, porównywalne z ludzkimi, dowodzi artykuł grupy naukowców który ukazał się w czasopiśmie Behavioural Processes. Świat nie raz obiegają zdjęcia ogromnych stad ptaków przebywających nad wodą – szacuje się, że takie zgromadzenie potrafi liczyć nawet dwa miliony ptaków. Okazuje się, że są to ścisłe struktury społeczne, obejmujące

pary znajomych, przyjaciół, a także rodzin. Dr Paul Rose, zoolog i ornitolog, stwierdza: „Nasze wyniki wskazują, że społeczeństwa flamingów są od dawna oparte na głębokich relacjach przyjaźni, a nie luźnych, przypadkowych znajomościach”. Decydujący wpływ na taki kształt ptasiego społeczeństwa może mieć długie życie flamingów – ptaki te dożywają zazwyczaj 40-60 lat, bywa że żyją też dłużej, co sprzyja zacieśnieniu więzi i nawiązywaniu relacji.

Trendy
GRUDZIEŃ 2020 Helmut NEWTON - wciąż inspiruje... i wiele innych ciekawych tematów w nowym 86 wydaniu TRENDY art of living!