THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Czy dzieła sztuki powinny być wypożyczane?

FOCUS

We Włoszech trwa obecnie na ten temat dyskusja po tym, jak arcydzieło Berniniego – rzeźba św. Bibiany – wróciło do jednego z rzymskich kościołów z odłamanym serdecznym palcem u jednej z dłoni. Rozgłos temu wydarzeniu nadał profesor Giovani Battista Fidanza, który wraz z grupą studentów odwiedził barokowy kościół Santa Bibiana. To, co ujrzał, nazwał „makabrycznym odkryciem”. Zanim w kwietniu posąg św. Bibiany wrócił do kościoła, był pokazywany w Galerii Borghese na wystawie prezentującej dorobek Berniniego. Uszkodzenie rzeźby musiało zatem nastąpić w momencie transportowania rzeźby do kościoła po zakończonej wystawie. Co więcej, zabytek przenoszony był dotychczas poza świątynię tylko raz – w 1943 roku podczas bombardowania Rzymu. „Mamy wiele przemyśleń po tym incydencie” – powiedział profesor Fidanza. „Wiemy, że przenoszenie dzieł sztuki zawsze stanowi ogromne ryzyko

i może je uszkodzić”, stwierdził, zauważając, że dzieła sztuki źle znoszą zmiany temperatury, poziom wilgotności czy transport. „Kiedy dzieło sztuki zostanie uszkodzone, nawet jeśli później zostanie naprawione, jego integralność zostaje utracona na zawsze” – dodał Fidanza, dodając, że odłamany palec jest „raną dla epoki baroku”. „Po raz pierwszy Bernini eksperymentował z jednością sztuk wizualnych – poprzez połączenie architektury, malarstwa i rzeźby i wspaniałe wykorzystanie światła”, powiedział z kolei Alessandro Valeriani, ekspert w dziedzinie sztuki barokowej. „Usunięcie rzeźby z jej kontekstu pozbawia ją sensu, który Bernini zamierzał osiągnąć: rzeźby, która współdziała z otaczającą przestrzenią”. Być może zatem posąg św. Bibiany, a także inne dzieła znajdujące się w rzymskich, a może i włoskich świątyniach, nie opuszczą już swoich murów?

Trendy
SIERPIEŃ 2019 Uff jak gorąco! Letnie zaczytanie... Szymon Brodziak, Andy Warhol, korespondencje ze świata, Camilla Arkans i więcej!