THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

W jakich zawodach Amerykanie pracują najdłużej?

FOCUS

Magazyn „Time” opublikował zestawienie zawodów, w których  Amerykanie pracują najdłużej. Okazje się, że osoby powyżej 66. roku życia najdłużej pozostają w profesji poborców podatkowych (14,2%), kleru (13,6%), farmerów (12,7%), kierowców autobusów (12,6%), agentów nieruchomości (11,7%), psychologów (11,7%), fryzjerów (11,3%), muzyków (10,9%), kierowców taksówek (10%) i dentystów (9,7%). Z kolei wśród zawodów z których odchodzi się najszybciej znajdują się pracownik pogotowia ratunkowego, logistyk oraz metalurg.  

Trendy
WRZESIEŃ 2017 TRENDY ART OF LIVING 74 Niebawem na pólkach, nowe wydanie TRENDY ART OF LIVING. Zapraszamy do lektury!