THE ART OF LIVING - zachwyt, inspiracja, pragnienia, zmysł, smak, ciekawość,zapach, pożądanie, piękno

Bajkał pod większą ochroną

OPINIE

Od czasu spadku wartości rubla na początku wieku, szczególnie popularnym kierunkiem wśród Chińczyków stał się Bajkał. Rosjanie zaniepokojeni coraz większą liczbą turystów i postępującą dewastacją unikalnego ekosystemu jeziora, postanowili rozpocząć publiczną debatę na temat przyszłości turystyki w regionie. W 13-tysięcznym Bajkalsku na południu jeziora jeden z projektów przewiduje stworzenie ogromnego ośrodka na wzór SPA-uzdrowiska, który przyciągnąłby turystów i ograniczał ich samowolę. Z drugiej strony

prężnie działające lokalne społeczności proekologiczne widząc w tym zagrożenie dewastacją środowiska lobbują za mniejszymi ośrodkami, na wzór gospodarstw agroturystycznych. Wielkim sukcesem dla regionu było zamknięcie w 2013 roku fabryki produkującej celulozę i papier, fatalnie wypływającej na środowisko. Tymczasem największą potrzebą jest zapewnienie na całej długości jeziora systemu toalet i dostępu do bieżącej wody. Bajkał to największy na ziemi zbiornik słodkowodny, o unikalnej faunie i florze.

Trendy
CZERWIEC 2020 TRENDY ART OF LIVING - wydanie 84! Na czas kanikuły: Szymborska i Rusinek, Pągowski, Hutchence, Lee Rogers, felietony, korespondencje