Trendy
CZERWIEC 2014 Sabrida. Ascetka czy aktorka... Życie ascetki wybrała 17 lat temu i od tego czasu nie obcina włosów i żyje w świętości.